Poznaj nasz zespół

Wszystkie te lata uświadamiają nam, że warto robić to razem, że warto rozwijać swoją pasję i uczyć się od siebie.

Piotr Dec

@jajko_

Jerzy Gregorowicz

@jurasty

Marta Klepacka

@maep1204

Agnieszka Kostka

@kostkanatalerzu

Damian Kostka

@free3hands

Dominika Krop

@donagabaa

Agnieszka Kubera

@agnieszkakubera

Radosław Lewandowski

@radix1977

Marta Przybyła

@alante30mp

Andrzej Pudło

@and.pudlo

Artur Smutek

@smutekartur

Beata Smutek

@pani_zona_

Martyna Szeląg

@mary_santag

Agnieszka Żyrek

@agnieszka.zyrek